Musikens viktiga roll


Visst är det så att de flesta av oss har någon form av relation till musik. Vilken musik som vi tycker om skiljer sig naturligtvis åt och alla har vi våra favoriter som vi gärna lyssna på. Antingen live kanske på någon festival eller hemma i vårt vardagsrum. Musikens viktiga roll i våra liv ser olika ut och för vissa så är den viktigare än mycket annat.

Musik i spel

Musiken har inspirerat oss på många olika sätt och använts i många olika sammanhang. Förutom att enbart lyssna på musik så används musik i både filmer och spel. Detta för att förhöja upplevelsen av det som vi upplever. Ett spel kan bli så mycket mer än ett spel med rätt tema. Det finns massor med olika spel med vitt skilda teman där man både använder sig av musik och även temat som bygger på musik av något slag. Allt får att tillgodose våra intressen av musik.

Musik i film

Även inom film så är musiken viktig. För att berätta en historia så behövs musiken för att förstärka historien. En film utan musik kommer inte att påverka oss lika mycket som en film med musik. Musiken är ett verktyg som flitigt används för att föra fram storyn i en film och gör så att vi gärna hänger kvar och förstår vad som händer på den vita duken. I filmens barndom så anlitade man pianister som satt i lokalen för att förstärka filmens historia. Idag så kan musiken vara det mest centrala i vissa filmer.